برچسب: دکتر کورش سرای زاده

افت تحصیلی را به پیشرفت تحصیلی تبدیل کنید

افت تحصیلی موردی است که تمام شما دانش‌آموزان عزیز حداقل یک بار آن را تجربه کرده‌اید. اگر دچار افت تحصیلی شده‌اید، ناامید و نگران نشوید.

کنترل استرس کنکور

روز کنکور نزدیک است و چیزی که همه‌ی شما داوطلبین با آن درگیر هستید، استرس و هیجان کنکور است.برای غلبه بر استرس کنکور این مقاله را بخوانید.