کورش سرای زاده

نام مشاور: کورش سرای زاده


دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه شیراز


مشاور نوجوان ، تحصیلی و استعدادیابی​

مهرداد استقلالیان

نام مشاور : مهرداد استقلالیان


دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مشاور تخصصی علوم تجربی

علی ماندنی

نام مشاور : علی ماندنی


دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مشاور تخصصی علوم تجربی

علی باباصفری

نام مشاور : علی باباصفری


دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه امیرکبیر

مشاور تخصصی ریاضی فیزیک

هانیه حاجباقری

نام مشاور: هانیه حاج باقری


فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران


مشاور تخصصی گروه هنر

فاوایکن مشاوره تحصیلی آوات

نام مشاور: نیوشا یزدخواستی


فارغ التحصیل مشاوره دانشگاه اصفهان


مشاور تخصصی علوم انسانی

علی قضاوی

نام مشاور : علی قضاوی


دانشجوی مشاوره دانشگاه فرهنگیان


مشاور تخصصی علوم انسانی

محدثه کرمی

نام مشاور: محدثه کرمی


مدرس زیست شناسی و شیمی دبیرستان و کنکور سراسریفاوایکن مشاوره تحصیلی آوات

نام مدرس :


فارغ التحصیل


مشاور تخصصی