برچسب: اسراحت بین مطالعه

الگوهای استراحت بین مطالعه

الگوهای استراحت بین مطالعه! ما برای استراحت کردن چند الگو داریم. هر فردی متناسب با ویژگی­های شخصیتی خود باید یکی از این الگوها را انتخاب کند. یک الگوی استراحت مطلق برای همه وجود ندارد. چون افراد با یکدیگر متفاوت هستند.