جغرافیا

موضوع اصلی رشته‌ی جغرافیا مکان است. این علم مکان را تا جایی که به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌کند. در این مطالعه قصد دارد سطح زمین را از نظر تمام ویژگی‌های آن مانند سردی، گرمی، حاصلخیزی، سستی و سختی، خشکی و رطوبت و… بشناسد. به همین دلیل مشاهده‌ی مستقیم زمین روش اصلی در علم جغرافیا است.

جغرافیا در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش جغرافیای اصلی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، جغرافیای سیاسی_نظامی می‌باشد. تفاوت این گرایش‌ها در ۸ واحد تخصصی است.

بنر تبلیغاتی آوات

جغرافیای طبیعی

این رشته علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندکی و فعالیت انسان را مطالعه می‌کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی وو آب و هواشناسی است.

دروس اصلی مشترک در گرایش های جغرافیای طبیعی

جغرافیای قاره‌ها، جغرافیای کواترنر، زمین‌شناسی ایران، مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران، جغرافیای ناحیه‌ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران، نقشه‌برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای.

گرایش ژئومورفولوژی

این گرایش بیشتر به پدیده‌های سطح زمین توجه دارد. یعنی دانشجویان در این گرایش چهره‌ی زمین را مطالعه می‌کنند. به همین علت این علم با زمین‌شناسی ارتباط زیادی دارد.

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه‌ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)، پایان نامه.

گرایش آب و هوا‌شناسی

رشته‌ی آب و هواشناسی فرایندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره‌ی زمین، حرکات جو و قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات را مطالعه می‌کند. سپس تاثیر این فعالیت‌ها روی زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان سیاره‌ی زمین مطالعه می‌کند.

در این گرایش بیشتر مسائل آب و هوا و تاثیر عناصر و عوالم اقلیمی در فعالیت انسان و مسائل بهره‌برداری از زمین مثل کشاورزی مطرح می‌شود.

گرایش کارتوگرافی

کارتو گرافی هنر، علم و فن تهیه‌ی انواع نقشه برای استفاده از ساختار اقتصادی، فرهنگی، دفاع ملی، روابط بین‌الملل، تعلیم و تربیت و… است. یعنی یک جغرافی‌دان به کمک نقشه، اطلاعات دقیقی درباره‌ی موقعیت‌ها و پراکندگی‌ها به دست می‌آورد.

با توجع به این که ما صدها نوع نقشه داریم، مشخص است که تهیه‌ی یک نقشه نیاز به مهارت خاصی دارد. این مهارت را دانشجوی شاخه‌ی کارتوگرافی به دست می‌آورد.

دروس تخصصی گرایش کارتوگرافی

مار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، نقشه برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیای آب های ایران، جغرافیای نظامی در ایران.

گرایش جغرافیای انسانی

گرایش جغرافیای انسانی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های رشته‌ی جغرافیا است. این گرایش خود دارای دو گرایش شهری و روستایی است.

گرایش جغرافیای شهری

جغرافیای شهری به مطالعه‌ی مطالبی همچون گسترش شهرها، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و بحث روز جغرافیای شهری می‌پردازد.

بررسی نحوه‌ی اشغال فضا، نوع، تمرکز و پراکندگی نشاغل در شهر و چگونگی جابه‌جایی از محل کار به محل سکونت، ارتباط شغل و مسکن و تاثیر متقابل و چند جانبه‌ای میان این متغیرها وجود دارد، در این گرایش بررسی می‌شود.

 دروس تخصصی گرایش جغرافیای شهری

اقتصاد شهری، شهرها و شهرک های جدید، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی شهری در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (روش تهیه تفسیر طرح‌های شهری و منطقه ای)، پایان نامه.

گرایش جغرافیای روستایی

این گرایش به بررسی رابطه‌ی شهر و روستا، برنامه‌ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده‌ی روستاها، روستاهای آینده و… می‌پردازد.

دروس تخصصی گرایش جغرافیای روستایی

اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، اقتصاد روستایی، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، کارگاه برنامه‌ریزی روستایی (روش تهیه و تفسیر طرح های روستایی)، پایان نامه.

مشاوره تحصیلی آوات

گرایش جغرافیای سیاسی_نظامی

این شاخه از جغرافیا به بررسی نقس عوامل جغرافیایی در سرنوشت جنگ‌ها می‌پردازد. دانشجویان عواملی مثل وضعیت ارتفاعات، آب و هوای یک کشور و مواردی که در تعیین سرنوشت یک جنگ تاثیر دارد را بررسی می‌کنند.

دروس تخصصی گرایش جغرافیای سیاسی_نظامی

آب و هوای مناطق نظامی ایران، تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای نظامی ایران، مسائل سیاسی و نظامی ایلات و عشایر ایران، جغرافیای نظامی ترکیه و عراق، جغرافیای نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، جغرافیای نظامی افغانستان و پاکستان، جغرافیای نظامی شوروی، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، جغرافیای سیاسی ایران، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، جغرافیای سیاسی خلیج فارس، جغرافیای اقتصادی سیاسی جهان سوم، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، جنبش‌ها و نهضت‌های سیاسی اسلام در قرن ۲۰، هنر جنگ، سیاست خارجی ایران، نقشه‌های موضوعی، جغرافیای آب‌های ایران، متون جغرافیا به زبان خارجی.

توانایی‌های لازم

آمار و مبانی ریاضی اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا تهیه‌ی مدل‌های مختلف و نمایش آنها مانند محاسبه‌ی سطح جزر و مد دیا، محاسبه‌ی بارش باران و… به آمار و ریاضی نیاز دارد. به اعتقاد بسیاری از افراد رشته‌ی جغرافیا باید از بین داوطلبین ریاضی نیز دانشجو بپذیرد.

دانشجوی جغرافیا باید درک خوبی از مسائل اجتماعی داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعی و جمعیتی شهری را بررسی کرده و راه‌حل مناسبی برای مشکلات موجود ارائه دهد.

موقعیت شغلی در ایران

فارغ‌التحصیلان گرایش آب و هوا شناسی می‌توانند در سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری و… استخدام شوند.

دانشجویان گرایش ژئومورفولوژی نیز می توانند در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار گردند. مؤسسه تحقیقات آبخیزداری جهاد کشاورزی نیز که لایه های سطحی زمین را برای کنترل فرسایش مطالعه می‌کند. مرکز مناسبی برای جذب فارغ التحصیلان این رشته است و در نهایت باید به سازمان زمین شناسی به عنوان یکی دیگر از مراکز اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته اشاره نمود.

فارغ‌التحصیلان کارتوگرافی نیز می توانند در مراکز متعددی مانند سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و معادن مشغول به کار شوند.

فارغ‌التحصیلان جغرافیای انسانی می توانند به عنوان محقق در سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، معادن و فلزات، دفاع و نفت مشغول به کار شوند و در بخش بازاریابی کارخانجات کشور فعالیت کنند.

همچنین در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، افرادی که در صنعت توریسم کار می کنند، فارغ التحصیل جغرافیای شهری هستند. چون بخش مهمی از دروس جغرافیای شهری در زمینه توریسم است.

برای انتخاب رشته‌ی مورد نظر از مشاورین آوات وقت مشاوره بگیرید. مشاور تحصیلی آوات رشته‌ای متناسب با علاقه‌تان و بازار کار مناسب برای شما انتخاب می‌کنند. مشاورین آوات بهترین راهنما برای شما هستند. 

برای آشنایی با رشته‌ی علوم سیاسی کلیک کنید.

واتس آپ
پرینت
ایمیل
تلگرام
فیسبوک

لطفا جهت استفاده از خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین رایگان این مرکزاطلاعات خود را وارد نماییدتا همکاران ما طی 24 ساعت آینده با شما تماس بگیرند .

رزرو وقت مشاوره آنلاین

نام(Required)
شهر محصل سکونت
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تلفن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *