برچسب: کنکور الکترونیک

زمان برگزاری کنکور الکترونیکی

برنامه سازمان سنجش این است که در سال ۱۴۰۳ کنکور الکترونیکی برای یک آزمون کوچک برگزار شود، برای این منظور از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می شود.