برچسب: کنکور الکترونیکی

زمان برگزاری کنکور الکترونیکی

برنامه سازمان سنجش این است که در سال ۱۴۰۳ کنکور الکترونیکی برای یک آزمون کوچک برگزار شود، برای این منظور از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده می شود.

فراخوان ثبت نام کنکور الکترونیکی ۱۴۰۳

رئیس سازمان سنجش گفت که بعد از عید نوروز ۱۴۰۲ فراخوانی برای ثبت‌نام در آزمایش کنکور الکترونیکی اعلام می‌شه.