برچسب: کنترل استرس و اضطراب

اضطراب

اضطراب یک واکنش طبیعی و حیاتی در برابر تهدیدها و استرس ها است. این واکنش برای ما قدرتی است تا با مواجهه با خطرها و مشکلات از خودمان و عزیزانمان محافظت کنیم. اما در حالت های گوناگوی میتواند مزمن باشد که حتما باید کنترل شود.