برچسب: کامپیوتر

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر مربوط می‌شود. رشته‌ی کامپیوتر در دنیای مدرن امروز اهمیت زیادی دارد.