برچسب: پروتزهای دندانی

معرفی رشته تکنسین پروتزهای دندانی

تکنسین پروتزهای دندانی به کسی گفته می‌شود که با ساختن عضو مصنوعی برای کار ثابت مانند دندان مصنوعی در کلینیک‌های دندان پزشکی فعالیت می‌کند.