برچسب: پرستاری

معرفی رشته پرستاری

پرستاری عضو مهمی در تیم مراقبت بهداشتی است و نقش‌های گسترده‌ای از جمله نقش مراقبتی، درمانی، هماهنگی، مشورتی، مدیریتی و تحقیقاتی دارد.