برچسب: نقاشی

معرفی رشته نقاشی

نقاشی به آموزش سبک‌های برجسته‌ی نقاشی معاصر ایران و جهان می‌پردازد. در کنار آن دانشجو دروسی مثل طراحی را فرا می‌گیرد.