برچسب: نفت

معرفی رشته مهندسی نفت

مهندسی نفت با مفاهیم نفت و بنزین سر و کار دارد. مهندس نفت دانش و فناوری اکتشاف منابع زیرزمینی را بررسی می‌کند.