برچسب: موسیقی

معرفی رشته موسیقی

موسیقی هنر اندیشیدن با نغمه‌هاست. هنری که همگام با کلام و حتی فراتر از کلام بیانگر احساسات انسانی است. در این مقاله رشته‌ی موسیقی را معرفی می‌کنیم.