برچسب: مهندسی پزشکی

معرفی رشته مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی پل ارتباط بین مهندسی و پزشکی است. این علم تلاش می‌کند که مهندسین بتوانند از ایده‌های پزشکی استفاده کنند.