برچسب: مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع

رشته‌ی مهندسی صنایع بهترین راه را معرفی می‌کند. فکر مهندس صنایع این است که بهترین راه برای تولید محصول و حل مسئله‌ی یک واحد صنعتی چیست.