برچسب: معلم

کنکور اختصاصی تربیت معلم

کنکور اختصاصی تربیت معلم، به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تلاش‌های صورت گرفته از سال ۱۴۰۳ در کشور برگزار می‌شود.