برچسب: مشاوره و راهنمایی

معرفی رشته راهنمایی و مشاوره

رشته‌ی مشاوره و راهنمایی جنبه‌ی کاربردی دارد. دروس این رشته بیشتر در زمینه‌ی رشد، ابعاد مختلف شخصیت انسان و پیشگیری از مشکلات است.