برچسب: مامایی

معرفی رشته مامایی

مامایی یکی از زیر مجموعه‌های علوم پزشکی است که نقش بسیار گسترده‌ای اعم از نقش مشاوره‌ای، آموزشی، مراقبتی، حمایتی، درمانگری و تحقیقاتی دارد.