برچسب: فوریت های پزشکی

معرفی رشته فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی خدمات امداد و کمک های اولیه را به بیماران و مصدومان حوادث مختلف تا رسیدن آنها به مراکز درمانی ارائه می‌دهد.