برچسب: فلسفه

معرفی رشته فلسفه

رشته‌ی فلسفه یک رشته‌ی آموزشی است که کلیه‌ی پرسش‌های بنیادی انسان را نسبت به مسائل موجود، جهان پیرامون انسان و حقیقت انسان بررسی می‌کند.