برچسب: فرش

معرفی رشته فرش

فرش هنر ایرانی است. تا چندی پیش به فرش فقط به عنوان یک حرفه نگاه می‌شد. اما امروزه یک رشته‌ی دانشگاهی است.