برچسب: علوم انسانی

معرفی رشته فلسفه

رشته‌ی فلسفه یک رشته‌ی آموزشی است که کلیه‌ی پرسش‌های بنیادی انسان را نسبت به مسائل موجود، جهان پیرامون انسان و حقیقت انسان بررسی می‌کند.

معرفی رشته علوم سیاسی

شته‌ی علوم سیاسی ارائه‌ی نظریه‌ها و ابزارها و راهکاری‌هایی است که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و برطرف می‌کند.

معرفی رشته علم و اطلاعات دانش‌شناسی

رشته‌ی علم و اطلاعات دانش‌شناسی رشته‌ی جدیدی است. این رشته از علوم کامپیوتر، مدیریت، علوم اجتماعی، کتابداری و علوم انسانی سرچشمه می‌گیرد.

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی بهترین بستر برای شناخت فرهنگ و عرفان است. ادبیات فارسی دارای دو شاخه‌ی اصلی زبان فارسی و ادبیات فارسی می‌باشد.

معرفی رشته روان‌شناسی

داوطلبین روان‌شناسی رفتار و ذهن افراد را بررسی می‌کنند. یک روان‌شناس وظیفه‌ی شناسایی ذهن و فعل و انفعالات ذهنی مراجعین خود را دارد.

معرفی رشته جغرافیا

موضوع اصلی رشته‌ی جغرافیا مکان است. این علم مکان را تا جایی که به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌کند.

معرفی رشته تاریخ

تاریخ قواعدی‌ست که وقایع موثر بر یک ملت را بر حفظ و تسلسل تاریخی آن را مطالعه می‌کند. بر مبنای تحقیق منابع اطلاعاتی و دلایل آن را شرح می‌کند.

رشته تحصیلی حقوق

جسارت، توانایی استدلال و همچنین فن بیان خوب از ویژگی‌های ضروری دانشجوی رشته تحصیلی حقوق است.این رشته محبوبیت زیادی بین داوطلبین کنکوردارد .

معرفی رشته راهنمایی و مشاوره

رشته‌ی مشاوره و راهنمایی جنبه‌ی کاربردی دارد. دروس این رشته بیشتر در زمینه‌ی رشد، ابعاد مختلف شخصیت انسان و پیشگیری از مشکلات است.