برچسب: سیاست

معرفی رشته علوم سیاسی

شته‌ی علوم سیاسی ارائه‌ی نظریه‌ها و ابزارها و راهکاری‌هایی است که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و برطرف می‌کند.