برچسب: سلامت آزمون

امنیت آزمون سراسری

رئیس شورای امنیت آزمون‌ سراسری بار دیگر در مورد عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد.

همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

اجرای آیین‌نامه شورای حفاظت آزمون و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب رضایت داوطلبان و سلامت آزمون سراسری می‌شود.