برچسب: زبان چینی

معرفی رشته زبان چینی

این رشته ابتدا زبان را از اول یاد می‌دهد. شما از ابتدا با زبان چینی آشنا می‌شوید. سپس وارد ادبیات و زبان این کشور می‌شوید.