برچسب: روش‌های درس خواندن

روش یادگیری REAP چیست؟

اگر روش یادگیری اصلا ندارید، این روش یکی از روش‌های مهم و مفید یادگیری است. برای شناخت روش‌های یادگیری می‌توانید از این روش شروع کنید.

روش درس خواندن

اگر به خوبی راهنمایی نگیرید نمی‌فهمید که چطور باید روش درس خواندن را نمی‌فهمید. این مقاله به شما کمک می‌کند از گمراهی درآیید.

روش درس خواندن رتبه های برتر

۷ روش درس خواندن برتر در این مقاله وجود دارد. این ۷ روش برای دروس دبیرستان هم به کار می‌آید و فقط مخصوص کنکور نیست.

روش‌های تقویت حافظه

در این مقاله لیستی از راه‌های تقویت حافظه تهیه کرده‌ایم. می‌توانید با استفاده از این روش‌ها بیشتر و بهتر از حافظه‌ی خود بهره‌مند شوید.

روش یادگیری PQRST چیست؟

مطمئن باشید که در استفاده از روش یادگیری PQRST مطالب به خوبی در ذهنتان باقی می‌ماند و سر امتحان به راحتی مطالب را به یاد می‌آورید.