برچسب: روان‌شناس

معرفی رشته روان‌شناسی

داوطلبین روان‌شناسی رفتار و ذهن افراد را بررسی می‌کنند. یک روان‌شناس وظیفه‌ی شناسایی ذهن و فعل و انفعالات ذهنی مراجعین خود را دارد.