برچسب: دفترچه

تعداد دفترچه ها و زمان پاسخ‌گویی کنکور ۱۴۰۲

در این مقاله تعداد دفترچه های هر پنج گروه ریاضی، تجربی، انسانی، زبان‌های خارجی و هنر برای گفته شده و زمان پاسخ‌گویی نیز آورده شده.