برچسب: دامپزشکی

معرفی رشته دامپزشکی

دامپزشکی شناخت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، بیماری‌های دام، پیشگیری و معالجه‌ی بیماری‌ها و همچنین علم تغذیه‌ی انسان و دام است.