برچسب: تکنسین

معرفی رشته تکنسین پروتزهای دندانی

تکنسین پروتزهای دندانی به کسی گفته می‌شود که با ساختن عضو مصنوعی برای کار ثابت مانند دندان مصنوعی در کلینیک‌های دندان پزشکی فعالیت می‌کند.