برچسب: باستان شناس

معرفی رشته باستان‌ شناسی

باستان‌ شناسی مسیر تاریخ را تعیین می‌کند و مادر تاریخ است. روشن کردن گذشته بر عهده‌ی رشته‌ی باستان‌ شناسی است.