برچسب: انواع مهندسی ها

مهندسی مکانیک

رشته‌ی مهندسی مکانیک تلفیق فیزیک مهندسی، ریاضیات و علم مواد است. این رشته از گسترده‌ترین شاخه‌ی رشته مهندسی است.