برچسب: امنیت آزمون سراسری

امنیت آزمون سراسری

رئیس شورای امنیت آزمون‌ سراسری بار دیگر در مورد عضویت داوطلبان در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد.