برچسب: المپیاد دانشجویی

المپیاد علمی دانشجویی

مرحله غیرمتمرکز بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور ۱۵ اردیبهشت ماه در مراکز مناطق ۱۰ گانه کشور برگزار می‌شود.