علی باباصفری

علی باباصفری

مشاور تحصیلی

مشاوره تخصصی ریاضی

دیپلم ریاضی از دبیرستان سادات اصفهان

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از انشگاه صنعتی اصفهان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر

مدرس ریاضی دبیرستان و کنکور سراسری

مشاور تخصصی ریاضی

مرکز مشاوره رویای نو

( گروه مشاورین تحصیلی آوات )