مهرداد استقلالیان

دکتر مهرداد استقلالیان

دانشجوی پزشکی

مشاوره تخصصی تجربی

دیپلم تجربی از دبیرستان اژه ای اصفهان

رتبه ۳۷۰ کنکور سراسری منطقه یک در سال ۱۳۹۸

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرس ریاضی کنکور و طراح سئوالات قلم چی

مرکز مشاوره رویای نو

( گروه مشاورین تحصیلی آوات )