برچسب: مهندسی مواد

معرفی رشته مهندسی مواد

مهندسی مواد ساختار مواد و خواص آنها را ارائه می‌دهد و بین ساختار و خواص جهت افزایش زمینه‌های کاربردی و طراحی مواد نو ارتباط برقرار می‌کند.