برچسب: صنایع دستی

معرفی رشته صنایع دستی

رشته‌ی صنایع دستی رشته‌ای است که در همه جا حضور دارد. گاهی به شکل فرش و گلیم جلوه‌گر می‌شود و گاهی معرق و منبت، گچ‌بری و آینه‌کاری می‌شود.