برچسب: تغذیه

معرفی رشته علوم تغذیه

علوم تغذیه به ما می آموزد هر آنچه می‌خوریم و می‌نوشیم به طور مستقیم بر نحوه‌ی فعالیت جسمانی و روانی ما تاثیر دارد.