برچسب: بیوالکتریک

معرفی رشته مهندسی برق

رشته‎‌ی برق به رشته‌ای گفته می‌شود که محور اصلی فعالیت‌هایش تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر باشد. این رشته دارای شش گرایش است.