برچسب: اهمال‌کاری

اهمال‌کاری تحصیلی

اهمال‌کاری باعث می‌شود از سایر همسالانتان، عقب بمانید.پس اگر اهمال‌کاری می‌کنید، به دنبال درمان و راه‌های جلوگیری از آن باشید.